Kalite Politikamız

KALİTE, ÇEVRE VE İS SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Çelikhan Belediyesi olarak;

Herkesin görmek ve yaşamak istediği bir belediye olmak

Kent insanının sosyal ve kültürel yaşamını desteklemek,

Bilgiye dayalı yüksek standartlarda hizmet üretmek,

Kentlilik bilincini artırmak,

Belediye ve doğal kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak,

Hesap verilebilirliği yüksek, çevreci ve insan odaklı bir belediye oluşturmak,

Doğal, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak,

Belediyemiz karar ve uygulamalarına vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın katılımını artırmak,

Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak,

Vatandaşlarımızın tüm sosyal ihtiyaçlarını belediye sınırları içerisinde karşılamak,

Yatırımları teşvik etmek,

Öğreten ve çözüm üreten bir kurum olmak,

Vatandaş beklentileri doğrultusunda; kaliteli, güler yüzlü, adil ve tarafsız hizmet sunmak, vatandaşlarımızın memnuniyetini sürekli kılmak,

Gelişen ve değişen teknolojileri takip ederek sistemimizi ve belediye hizmetlerimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,

Çevre kirliliğini azaltmak,

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirgemek,

Mevzuat ve yönetmelikleri takip edip uygulamak,