Garaj ihale duyurusu ve şartnamesi

ÇELİKHAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞININ MÜLKİYETİNDE OLAN İLÇEMİZİN CUMHURİYET MEYDANINDA TAPUNUN 131 ADA 5,6,7,8 VE 9 NOLU PARSELLERİNİN OTOPARK OLARAK İŞLETİLMESİ AMACIYLA KİRAYA VERİLMESİNE DAİR ŞARTNAMEDİR.

1- Belediyemizin mülkiyetinde olan İlçemizin Cumhuriyet Meydanında tapunun 131 ada 5,6,7,8 ve 9 nolu parsellerinde kayıtlı yaklaşık 3000 m2 lik alanın otopark olarak işletilmesi amacıyla gayrimenkulümüz 2886 sayılı kanunun 45 maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.
2- Gayrimenkulümüzün otopark olarak kiralanması ihalesi 25/08/2014 tarihinde saat 10:00 da Belediye binasında müteşekkil encümen huzurunda açık artırma suretiyle yapılacaktır.
3- Gayrimenkulümüz otopark olarak 2 yıl süre ile kiraya verilecektir.
4- Gayrimenkulümüzün otopark olarak kiraya verilmesi muhammen bedeli yıllık 5000 TL üzerinden açık artırma suretiyle yapılacaktır. İhaleye girecek taliplilerin gayrimenkulün muhammen bedelinin % 3 oranındaki geçici teminatlarını makbuz karşılığında Belediyemiz tahsildarlığına veya T.C.Z.Bankası Çelikhan Şubesi nezdinde bulunan Belediyemize ait hesaba yatırarak alındılarını ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
5- İhalesi üzerinde duran talipli yatırdığı geçici teminatına ilaveten kiralama bedelini engeç 15 gün zarfında Çelikhan T.C Ziraat Bankasındaki belediyemiz hesabına yatırması gerekmektedir. Aksi taktirde geçici teminatı Belediyemize irat olarak kaydedilerek kiralama işlemleri iptal edilecektir.
6- İhaleye iştirak edecek taliplilerin belediyemize herhangi bir emlak veya su borcunun olmadıklarına dair belgeyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
7- İhalesi üzerinde duran talipli kiralama işleminden dolayı doğacak olan bütün masraf ve vergiler taliplinin uhdesine verilecektir.
8- İhalesi üzerinde duran talipli ile Belediyemiz arasında 2 yıl süreli kira kontrat namesi düzenlenecektir.
9- Otoparka giriş-çıkış ücretinin 1 TL üzerinden,Günlük 5 TL üzerinden, haftalık 25 TL üzerinden, Aylık ise 50 TL üzerinden ücretlendirilecektir.
10- Otopark olarak kiraya verilecek alanın temiz tutulmasından ve her türlü düzeninden ihalesi üzerinde duran talipli sorumlu olacaktır.
11- Otopark olarak kiraya verilecek alanda bütün güvenlik önlemleri ihalesi üzerinde duran talipli tarafından sağlanacaktır.
12- Otopark olarak kiraya verilecek alanda araç parkı dışında her hangi bir amaçla kullanılmaması ihalesi üzerinde duran talipli tarafından sağlanacaktır.
13- Otopark olarak kiraya verilecek alanda park etmiş araçlara verilecek herhangi zarar da ihalesi üzerinde duran talipli sorumlu olacaktır. Meydana gelebilecek bütün zararlar ihalesi üzerinde duran talipli tarafından karşılanacaktır.
14- Otopark olarak kiraya verilecek alanda mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerinin önlerinde araç park edilmeyecektir.
15- Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan etkinliklerde etkinlik süresi uzunda olsa kısada olsa Otopark olarak kiraya verilecek alan kullanılacak olup ihalesi üzerinde duran talipli bununla ilgili olarak Belediyemizden herhangi bir ücret talep edemeyecektir.

İş bu 12 maddelik sözleşme Belediyemiz encümeni tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.